Zakresy szkolenia (do wyboru):

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej i bezpiecznej obsługi wózków widłowych podnośnikowych z napędem spalinowym i elektrycznym, przygotowanie do wymiany butli w wózkach napędzanych gazem.

Po kursie odbywa się państwowy egzamin przeprowadzony przez Komisję z Urzędu Dozoru Technicznego.

Ośrodek Szkolenia Kursowego
Ostrów Wielkopolski

Jesteśmy obecni na rynku od 1995 roku

Szkoleni składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, które prowadzone są w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego obejmujący następujące zagadnienia:

Typy stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózka
Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy
Czynności operatora w czasie pracy
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu bhp
Ustawa o Dozorze Technicznym
Obsługa urządzeń podlegających UDT
Praktyczna nauka jazdy
Wymian butli w wózkach zasilanych gazem

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - druk wg wzoru MEN

Uprawnienie do wymiany butli w wózkach napędzanych gazem

Certyfikat w języku angielskim

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT po zdaniu egzaminu państwowego

Warunki przyjęcia na kurs

Ukończona szkoła podstawowa

Ukończone 18 lat

Brak przeciwwskazań zdrowotnych

ADRES

Ośrodek Szkolenia Kursowego

DANE KONTAKTOWE

Ukraine

Zadzwoń