SPAWANIE

Prowadzimy szkolenia i egzaminowanie spawaczy we wszystkich metodach na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Wysoki poziom szkoleń w naszym ośrodku zapewniony jest dzięki wykwalifikowanej kadrze spawalniczej, posiadającej między innymi uprawnienia: Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego oraz Międzynarodowego Technologa Spawalniczego oraz dzięki wysokiej jakości sprzętowi firm: Kempi, Nedremann, Esab itp.

 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego UDT-CERT
 • Akredytacja Kuratorium Oświaty w Pozaniu
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP
 • i wiele innych
Zapraszamy do zapoznania się z najpopularniejszymi metodami spawania.

Ośrodek Szkolenia Kursowego
Ostrów Wielkopolski

Jesteśmy obecni na rynku od 1995 roku

Metoda MAG (Metal Activ Gas) jest to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Proces spawania metodą MAG polega na tym, że drut elektrodowy rozwija się ze szpuli i stapia w jarzącym się łuku elektrycznym. Topiący się drut i płynną spoinę osłania aktywny gaz ochronny. Jest nim dwutlenek węgla CO2 lub mieszanki aktywne na bazie argonu: Ar+ CO2, Ar+ O2, Ar+ CO2 +O2 w różnych proporcjach.

Z tego powodu, że do osłony gazowej używany jest tlen zawarty w gazach metoda MAG używana jest najczęściej do spawania konstrukcji ze stali niestopowych i niskostopowych (grupa 1) oraz w niektórych przypadkach ze stali wysokostopowych (grupa 8).

Jest to obecnie najbardziej popularna i najłatwiejsza do nauczenia metoda spawania, ponieważ drut podawany jest automatycznie przez podajnik, a rola spawacza ogranicza się tylko do prowadzenia uchwytu spawalniczego.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ – kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG /135/- kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • podstawowe uprawnienia spawania metodą MAG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG /135/ – kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Metoda TIG (Tungstren Inert Gas) jest to spawanie elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazów obojętnych.

Metodą TIG można spawać wszystkie stale – od węglowych (niestopowych) do wysokostopowych oraz wszystkie metale nieżelazne.

Najbardziej popularne są uprawnienia do spawania stali kwasoodpornych (grupa 8), aluminium (grupa 22) oraz stali niestopowych i niskostopowych (grupa 1).

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG /141/ – kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG /141/ – kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • podstawowe uprawnienia spawania metodą TIG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG /141/  – kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Metoda MIG (Metal Inert Gas) jest to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych.

Metodą MIG głównie spawa się aluminium i stale kwasoodporne, ale można spawać wszystkie stale – od węglowych (niestopowych) do wysokostopowych oraz metale nieżelazne.

Proces spawania metodą MIG jest bardzo podobny do metody MAG i polega na tym, że drut elektrodowy rozwija się ze szpuli i stapia w jarzącym się łuku elektrycznym. Topiący się drut i płynną spoinę w metodzie MIG osłania obojętny gaz ochronny. Jest nim argon Ar lub hel He.

Jest to metoda spawania łatwa do nauczenia, ponieważ drut podawany jest automatycznie, a spawacz tylko prowadzi uchwyt układając spoinę.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ – kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG /131/ – kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • podstawowe uprawnienia spawania metodą MIG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG /131/ – kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Spawanie tą metodą polega na nadtopieniu brzegów łączonych metali za pomocą płomienia powstającego ze spalania się gazu palnego w atmosferze czystego tlenu. Jako gaz palny głównie jest stosowany acetylen, w wyjątkowych przypadkach można stosować wodór.

Gazowo zasadniczo można spawać wszystkie stale i metale nieżelazne, lecz trzeba pamiętać o odpowiednim doborze charakteru płomienia (normalny, nawęglający, utleniający). Obecnie metodą 311 spawa się głównie stale niestopowe z grupy 1.1 i niskostopowe z grupy 1.2.

W zależności od grubości elementów rozróżnia się także spawanie w lewo lub w prawo.

W metodzie 311 spawacz może zdobyć dwa stopnie uprawnień – na spawanie blach spoinami czołowymi, lub na spawanie rur spoinami czołowymi. Pomija się stopień podstawowy na spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, który jest przy innych metodach spawania.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą gazową /311/

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą gazową /311/

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienia spawania blach metodą 311
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi może być stosowane do wszystkich stali niestopowych, nisko- i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych. Spawanie wymienionych materiałów wymaga dobrania odpowiednich elektrod, rodzaju prądu, biegunowości i natężenia prądu.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą otuloną /111/ – kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza
 • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą otuloną /111/ – kurs II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • podstawowe uprawnienia spawania metodą elektrodą otuloną
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodą otuloną /111/ – kurs III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą elektrodą otuloną
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Warunki przyjęcia na kurs

Ukończona szkoła podstawowa

Ukończone 18 lat

Brak przeciwwskazań zdrowotnych

ADRES

Ośrodek Szkolenia Kursowego
 • ul. Wrocławska 93
  63-400 Ostrów Wlkp

DANE KONTAKTOWE

 • tel. / fax (62) 735 50 90
 • +48 502 10 99 18
 • biuro@osk.com.pl
Ukraine

Zadzwoń