PODESTY RUCHOME

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych na odpowiednim urządzeniu w zależności od rodzaju (zakresu) uprawnień.
Po kursie odbywa się egzamin przeprowadzony przez Komisję z Urzędu Dozoru Technicznego.

​Zakres uprawnień do wyboru:

Ośrodek Szkolenia Kursowego
Ostrów Wielkopolski

Jesteśmy obecni na rynku od 1995 roku

Warunki przyjęcia na kurs

Ukończona szkoła podstawowa

Ukończone 18 lat

Brak przeciwwskazań zdrowotnych

ADRES

Ośrodek Szkolenia Kursowego

DANE KONTAKTOWE

Ukraine

Zadzwoń