Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Napełnianie zbiorników LPG

 

Kurs ma na celu przygotowanie do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności związanych z napełnianiem samochodowych zbiorników LPG gazem skroplonym na stacjach tankowania pojazdów.

Kurs obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne - wykład
  • zajęcia praktyczne - ćwiczenia na stacji LPG

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję z Transportowego Dozoru Technicznego w Poznaniu.

Egzamin składa się z części testowej - sprawdzenie wiedzy kursanta oraz części praktycznej - sprawdzenia umiejętności obsługi dystrybutora gazu.

Zaświadczenia uzyskane po egzaminie są bezterminowe.