Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Metoda TIG /141/

Metoda TIG (Tungstren Inert Gas) jest to spawanie elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazów obojętnych.

Metodą TIG można spawać wszystkie stale – od węglowych (niestopowych) do wysokostopowych oraz wszystkie metale nieżelazne.

Najbardziej popularne są uprawnienia do spawania stali kwasoodpornych (grupa 8), aluminium (grupa 22) oraz stali niestopowych i niskostopowych (grupa 1).

 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG /141/ - kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza
  • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG /141/ - kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • podstawowe uprawnienia spawania metodą TIG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG /141/  - kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.