Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Metoda elektryczna MMA /111/

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi może być stosowane do wszystkich stali niestopowych, nisko- i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych. Spawanie wymienionych materiałów wymaga dobrania odpowiednich elektrod, rodzaju prądu, biegunowości i natężenia prądu.
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą otuloną /111/ - kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza
  • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą otuloną /111/ - kurs II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • podstawowe uprawnienia spawania metodą elektrodą otuloną
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodą otuloną /111/ - kurs III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą elektrodą otuloną
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.