Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Metoda MIG /131/

Metoda MIG (Metal Inert Gas) jest to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych.

Metodą MIG głównie spawa się aluminium i stale kwasoodporne, ale można spawać wszystkie stale – od węglowych (niestopowych) do wysokostopowych oraz metale nieżelazne.

Proces spawania metodą MIG jest bardzo podobny do metody MAG i polega na tym, że drut elektrodowy rozwija się ze szpuli i stapia w jarzącym się łuku elektrycznym. Topiący się drut i płynną spoinę w metodzie MIG osłania obojętny gaz ochronny. Jest nim argon Ar lub hel He.

Jest to metoda spawania łatwa do nauczenia, ponieważ drut podawany jest automatycznie, a spawacz tylko prowadzi uchwyt układając spoinę.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ - kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza
  • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG /131/ - kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • podstawowe uprawnienia spawania metodą MIG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG /131/ - kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.