Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Metoda MAG /135/

 

Metoda MAG (Metal Activ Gas) jest to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Proces spawania metodą MAG polega na tym, że drut elektrodowy rozwija się ze szpuli i stapia w jarzącym się łuku elektrycznym. Topiący się drut i płynną spoinę osłania aktywny gaz ochronny. Jest nim dwutlenek węgla CO2 lub mieszanki aktywne na bazie argonu: Ar+ CO2, Ar+ O2, Ar+ CO2 +O2 w różnych proporcjach.

 

Z tego powodu, że do osłony gazowej używany jest tlen zawarty w gazach metoda MAG używana jest najczęściej do spawania konstrukcji ze stali niestopowych i niskostopowych (grupa 1) oraz w niektórych przypadkach ze stali wysokostopowych (grupa 8).

Jest to obecnie najbardziej popularna i najłatwiejsza do nauczenia metoda spawania, ponieważ drut podawany jest automatycznie przez podajnik, a rola spawacza ogranicza się tylko do prowadzenia uchwytu spawalniczego.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ - kurs podstawowy I stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza
  • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG /135/- kurs ponadpodstawowy II stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • podstawowe uprawnienia spawania metodą MAG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG /135/ - kurs ponadpodstawowy III stopnia

Warunki przyjęcia na kurs:

  • uprawnienia spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnychdo wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.