Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Metoda gazowa /311/

Spawanie tą metodą polega na nadtopieniu brzegów łączonych metali za pomocą płomienia powstającego ze spalania się gazu palnego w atmosferze czystego tlenu. Jako gaz palny głównie jest stosowany acetylen, w wyjątkowych przypadkach można stosować wodór.

Gazowo zasadniczo można spawać wszystkie stale i metale nieżelazne, lecz trzeba pamiętać o odpowiednim doborze charakteru płomienia (normalny, nawęglający, utleniający). Obecnie metodą 311 spawa się głównie stale niestopowe z grupy 1.1 i niskostopowe z grupy 1.2.

W zależności od grubości elementów rozróżnia się także spawanie w lewo lub w prawo.

W metodzie 311 spawacz może zdobyć dwa stopnie uprawnień – na spawanie blach spoinami czołowymi, lub na spawanie rur spoinami czołowymi. Pomija się stopień podstawowy na spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, który jest przy innych metodach spawania.

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą gazową /311/

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona szkoła podstawowa,
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym spawacz otrzymuje:

  • Świadectwo Egzaminu Spawacza
  • Książkę Spawacza wystawianą przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Świadectwo Egzaminu Spawacza jest ważne również poza granicami Polski.

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą gazową /311/

Warunki przyjęcia na kurs:

  • uprawnienia spawania blach metodą 311
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza

Kurs składa się z części teoretycznej (wykład) i praktycznej (nauka spawania).

Po pomyślnie zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz odpowiedni wpis do Książki Spawacza.