Ośrodek szkolenia kursowego
w Ostrowie Wielkopolskim


Szkolenia

Kurs badań wizualnych i i II stopnia VT1+ VT2

Szkolenia prowadzone są przez Inspektorów z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zgodnie z programem IS w Gliwicach oraz z wymaganiami normy PN-EN 473.

Kurs badań wizualnych VT1 i VT2 jest kierowany do:

 • pracowników kontroli jakości,
 • pracowników nadzoru spawalniczego,
 • pracowników laboratoriów,
 • pracowników produkcji,
 • osób pracujących na innych stanowiskach związanych z jakością złączy spawanych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wypełniony wniosek,
 • zaświadczenie lekarskie o teście widzenia na specjalnym druku,
 • 1 zdjęcie do legitymacji podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej,
 • na VT2 4 miesiące potwierdzonej praktyki w zakładzie pracy przy pracach związanych ze spawalnictwem (na VT1 – 1 miesiąc).
 

Cena kursu:

 • I Stopień VT1 - 17 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
  całkowita cena od osoby (szkolenie + egzamin): 2.600,- zł.
 • II Stopień VT2 -24 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
  całkowita cena od osoby (szkolenie + egzamin): 2.800,- zł.
 • I i II Stopień VT1+VT2 -41 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń,
  całkowita cena od osoby (szkolenie + egzamin): 3.600,- zł

Cena kursu zawiera:

 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • wydanie legitymacji i certyfikatu kompetencji,
 • napoje (kawa, herbata), poczęstunek
 • obiad.